درب داخلی
درب داخلی

درب مرسین سفید

اجرای درب اتاقی

درب اتاقی مرسین از درب های لوکس اتاقی کالادرب می باشد. طراحی این درب بسیار خاص می باشد. این درب متشکل از کلاف چوبی 4*6 چوب روس و MDF هشت میل است. وسط درب الوار های MDF چیده شده است. رنگ این درب رنگ پلی یورتان درجه یک می باشد.

کارفرماشرکت تحکیم سازان
منطقهآبادگران
کالای استفاده شدهدرب اتاقی مرسین سفید
مشخصاتام دی اف هشت میل ، رنگ پلی یورتان درجه 1