درب داخلی
درب داخلی
درب داخلی

درب اتاقی دو قاب

اجرای درب اتاقی

درب اتاقی دوقاب CNC از درب های اکونومی داخلی کالادرب می باشد. طراحی این درب بسیار خاص می باشد. این درب متشکل از کلاف چوبی 4*6 چوب روس و MDF هشت میل است. طرح درب به صورت CNC بر روی درب اجرا شده است. رنگ این درب رنگ پلی یورتان درجه یک می باشد.

کارفرماجناب آقای بدیع
منطقهاحمد آباد
کالای استفاده شدهدرب اتاقی دو قاب CNC
مشخصاتکلاف 4*6 چوب روس،زیرکار شبکه هانی کام و قید چوبی،MDF هشت میل طرح CNC،رنگ پلی یورتان درجه یک ترک سفید